Účastníci projektu v roce 2016

Do projektu se v roce 2016 zapojio 7 seniorských skupin ze 7 měst a obcí 7 krajů ČR, o které se stará 7 našich trenérů. 
__________________________________ 

Roudnice nad Labem - Ústecký kraj

znak roudniceDo projektu Pétanque napříč generacemi s vysokou aktivitou vstoupil Domov důchodců v Roudnici nad Labem. Pro pravidelné páteční tréninky poskytl své zázemí jak na zahradě Domova, tak pro období nepříznivého počasí prostory jídelny. Dnes se tréninků pravidelně zúčastňují nejen klienti Domova, ale i klienti Denního stacionáře, Naděje, Perspektivy , členové Svazu důchodců Roudnice n. Labem a spolku Babí léto z nedalekých Vědomic.
Účast na trénincích se pohybuje kolem 18ti hráčů. Je to maximální počet s ohledem na kapacitu jídelny Domova. Průměrný věk zájemců o hru pétanque je kolem 60 let. Nejmladšímu je 29 let, starší ve věku kolem 80 let. Věk však není tak důležitý jako skutečnost, že házet koule se snaží naučit i zájemci s omezenou mobilitou, kteří potřebují vozík nebo oporu chodítka či berlí.
Program tréninku má svůj řád – rozcvičení, ateliery, hra a na závěr vydýchání, uvolnění. V ateliérech jsou procvičovány modelové situace, které mohou nastat při hře, v nich si zájemci zdokonalují základní dovednosti.
Používají se pomůcky, jako hrazda, pneumatika, pásky apod., které jsme obdrželi díky projektu PNP.

Pohořelice - Jihomoravský kraj

znak pohoreliceDo Klubu seniorů v jihomoravských Pohořelicích přichází desítky přátel, kteří pořádají jak pro sebe tak i pro ostatní spoustu akcí. Ve spolupráci s Městským úřadem vybudovali za klubovnou hřiště na pétanque a začali se této zábavě věnovat. Díky projektu "Pétanque napříč generacemi" získali možnost proniknout do tohoto sportu o mnoho hlouběji, než by bylo obvyklé. Díky zkušenému trenétrovi a vlastnímu nadšení se jejich hra neustále zdokonaluje. Senioři z Pohořelic se zúčastnili v rámci projektu již několika společných akcí v Praze. Potěšitelné je, že sebou vždy vezmou i mladé.

Týn nad Vltavou - Jihočeský kraj

znak tynnLV jihočeském kraji zvedla hozenou rukavici projektu „Pétanque napříč generacemi“ Farní charita Týn nad Vltavou. Nestátní nezisková organizace hledala pro svoje členy nějaké další sportovní vyžití jako doplněk ke svým rozsáhlým charitativním aktivitám. První kontakty a tréninky si rychle našly svoje místo mezi seniory i mládeží. Pravidelné tréninky na nábřeží poblíž centra Senior Šance nebo pod střechou v zařízení BONGO, se staly vyhledávaným doplňkem pravidelných aktivit Charity a všichni účastníci se na ně těší.

Družec - Středočeský kraj

znak-DruzecNezisková organizace Generace bez hranic z Družce, založená v roce 2014 se věnuje seniorské problematice s cílem přispívat ke změně postoje veřejnosti ke stáří a stárnutí, zlepšovat mezilidské vztahy, především vztahy mezi mladou a starší generací. Pro seniory organizujeme nejrůznější akce, které přispívají k vzájemnému poznávání a změně jejich životního stylu. 
"Možnost zúčastnit se projektu "Pétanque napříč generacemi" jsme přivítali s nadšením, protože přímo odpovídá našemu zaměření. Pravidelných tréninků se účastní mnoho seniorů, ale i našich mladších kamarádů, včetně dětí.

Jilemnice - Liberecký kraj

znak-Jilemnice Jilemničtí frekventanti se do projektu Pétanque napříč generacemi zapojili prostřednictví aktivit celoživotního vzdělávání Univerzity třetího věku. K pravidelným každotýdenním intenzívním a zábavným tréninkům a aktivitám se na vrchlabská hřiště sjíždí patnáctka nadšenců, které se už podařilo zvládnout mnoho z tajů i pravidel tradičního francouzského sportu. Některé z frekventantů občas doprovázejí i vnoučata, a tak se myšlenka propojení věkových skupin daří zdárně naplňovat.

Vrchlabí - Královehradecký kraj

znak-Vrchlabi Celá čtvrtina osazenstva vrchlabského Domova pro seniory se každou středu těší na setkání s lektorem pétanque. Devadesátiminutová aktivita se zaměřuje na rozcvičení, zvládnutí základů techniky a osvojení základních pravidel a principů hry. Veškeré činnosti vycházejí z pohybových možností klientů domova. Součástí každého setkání je individuální nebo skupinová soutěž o putovní pohár. Za krátký čas se činnost kroužku s pravidelnou účastí kolem patnácti seniorek a seniorů stala nedílnou součástí volnočasového programu Domova pro seniory.

Olomouc - Olomoucký kraj

znak Olomouc CZ CoAPétanque v Olomouci poznalo díky projektu „Pétanque napříč generacemi“ asi pět desítek lidí. Velkou část frekventantů pravidelných tréninků tvoří i padesátníci – budoucí senioři. Klíčovou roli v náboru sehrál Francouzský den na Korunní pevnůstce, kde se s pétanque obeznámily stovky návštěvníků. „Odměnou za úsilí jsou nám milé okamžiky na tréninku, když si hráči sami uvědomili, jak si po několika měsících zdokonalili techniku. Není nic příjemnějšího, než sledovat seniorskou hráčku postiženou silnou cukrovkou, když se jí podaří její první „carreau“. Její radost byla nezměrná. Zatímco na počátku se všichni snažili rychle zbavit koulí a tím i „odpovědnosti“, konec roku ukazuje, že nad hrou a jejími variantami začali všichni více přemýšlet