Projekt "Pétanque napříč generacemi"

20.10.2016

Projekt který vznikl na základě bohatých zkušeností spolku "Pétanque pro Vás" s propagací pétanque a organizováním tréninků a soutěží pro všechny generace hráčů. Zejména amatérských, kteří se snad i díky nám do pétanque zamilovali. Hlavním cílem projektu je dát pétanque novou dimenzi, nebo spíše využít jeho potenciál. Potenciál sportu, který baví všechny napříč generacemi. Pétanque je - někdy až příliš - spojován se seniory. Proč ale tohoto "klišé" nevyužít? 

Proč nedat seniorům možnost zabývat se pétanque trochu více, naučit se jeho taje a poté vyzvat mladší generace, aby se přidaly? Ať už do tréninků, nebo přímo do turnajů, které senioři kompletně zorganizují? Nás spolek se rozhodnul tuto myšlenku přetavit v projekt, který se již v průběhu roku 2016 rozšířil do 7 krajů ČR. Jsme rádi, že jsme se setkali s podporou přímo na Ministerstvu práce a sociálních věcí, a díky jeho podpoře mohli tento projekt rozběhnout intenzivně již od svého počátku.